PROJECTE: LES FORCES I LES MÀQUINES

Amb aquest Projecte hem volgut saber què és una màquina i com funcionen.

El resultat final ha sigut la construcció d’una màquina per equip.

També hem volgut saber què són les forces i els seus efectes.

Entre tots els membres del grup, hem exposat el què hem après a la resta de la classe.

 

Anuncis